d-amir בית תוכנה אינטרנטית
תוכנות ידידותיות מותאמות עבורך

תוכנה לעריכת תמונות

פעמים רבות נרצה להוסיף תמונות לאתר שלנו במסגרת עמודים שונים שאנו מוסיפים אליו.

ברוב המקרים, נרצה לעשות שינויים בתמונה לפני שאנו משלבים אותה באתר. 

בסדרת מאמרים זו אסקור שינויים נפוצים בתמונות. את ההסברים אני מלווה בתמונות מסך של התוכנה http://pixlr.com/editor/ שהינה תוכנה חינמית המתאימה לשינויים אלה

במאמרים הבאים אסביר איך להתאים את גודל התמונה (הרזולוציה שלה), איך להציג רק חלק מהתמונה, ואיך לטשטש חלק מתמונה כדי להסתיר פרטים מזהים (למשל).

כדי לשלב את התמונה בתוך המאמר ניתן להיעזר במאמר:  שילוב תמונה בתוך תוכן של עמוד שמופיע בדפי העזרה של אתר בליסינג

 

אולם לפני הכל בואו נראה איך בכלל מתחילים

כניסה לתוכנה

נלחץ על הקישור http://pixlr.com/editor/ ונגיע אל עמוד הכניסה לתוכנה

פתיחת תמונה

במסך הפתיחה של התוכנה יש לנו אפשרויות של טעינת תמונה אל התוכנה

ניתן להגיע לאפשרויות אלה גם מתפריט התוכנה

ניתן לעבוד על תמונה שיש לנו במחשב שלנו, וניתן גם לעבוד על תמונה שכבר נמצאת באינטרנט (ורק צריך להזין את הכתובת של התמונה עצמה)

נבחר את האפשרות המתאימה לנו, ואז נקבל את המסך עם התמונה

על תמונה זו נוכל לבצע את השינויים שלנו

שמירת תמונה

בתפריט התוכנה נבחר FILE

ובתפריט שנפתח נבחר את SAVE

נקבל את המסך:

ניתן לראות כי ניתן לשמור את התמונה גם ישירות אל שירותי תמונות אינטרנטים (כמו למשל פיקאסה), וגם אל המחשב שלנו.

כדי לטעון את התמונה אל האתר שלנו דרך סייר השרת, נשמור את התמונה על המחשב שלנו.

לאחר לחיצה על כפתור האישור, ייפתח חלון שבו נבחר את המיקום שבו נשמור את הקובץ על המחשב, ואז הקובץ נשמר

התמצאות בתוכנה

התוכנה כולל:

תפריט התוכנה

תפריט זה נמצא בחלק העליון של התוכנה וניתן לבצע דרכו פעולות רבות ושונות על התמונה והקובץ

תפריט הכלים

אייקונים של הכלים הנפוצים עמם נבצע שינויים בתמונה

סרגל הכלי

נמצא מתחת לתפריט התוכנה, ומאפשר לבחור אפשרויות שונות עבור הכלי בו אנו עובדים כעת.

המיקום של סרגל זה קבוע, אך תוכנו משתנה בהתאם לכלי שבחרנו בתפריט הכלים

 

 

במאמרים הבאים אסביר על פעולות ושינויים שניתן לבצע בתמונות בעזרת תוכנה זו

 

כיצד ניתן להתאים את גודל התמונה לתצוגה באתר שלנו
כיצד לקחת רק חלק מהתמונה ואותו להפוך לתמונה עצמאית
כיצד להסתיר פרטים מסוימים בתוך תמונה