d-amir בית תוכנה אינטרנטית לעסקים קטנים ובינוניים ובעיקר עסקים אישיים

תוצאות לפי מילה שרטוט קו :
איך לצייר קו מעוגל בין נקודות