d-amir בית תוכנה אינטרנטית: בניית אפליקציה אינטרנטית וגם אתרים 076-5454001

התמנון שלי

הנחיות:
יש להגדיר את האתגר העסקי המרכזי שלך.
לאחר מכן יש לפתוח ממד אחר ממד ולמצוא פתרונות העונים על האתגר מתוך הממדים.
בחירותיך ישמרו על המחשב שלך!
מומלץ להוסיף למועדפים כדי שניתן יהיה לחזור למודל לרשום רעיונות נוספים בעתיד.
בהצלחה!